Els centres juvenils, una necessitat al segle 21

Durant l’any 2016 diverses persones joves de Castelló comencen a organitzar-se amb l’Associació de Cases de Joventut de Castelló per a intentar millorar els serveis i la manera en que es fa política pública per a la joventut a la ciutat de Castelló. No es fa suficient, i el poc que es fa:

  • és oci de consum d’activitat, i no afavoreix que els joves es junten continuadament.
  • no hi ha cap projecte que eduque en la participació al temps lliure de manera continuada.
  • gasta gran part del pressupost d’activitat en grans esdeveniments que no van dirigits a joves sinó a població en general: carnestoltes (una vesprada 45.000 euros) i La fira de nadal, d’activitats infantils (al voltant d’una setmana d’activitats de consum i entreteniment).
  • No treballa res específic per als adolescents.

El fons de la qüestió és un pressupost d’uns 600.000 €, clarament insuficient, inferior a l’1% recomanat per Europa.

La intenció dels joves i de les associacions juvenils és obrir via de diàleg amb el municipi, amb la regidoria de joventut i el personal tècnic, per intentar que les decissions en matèria de política juvenil comencen a ser preses tenint en compte la visió, opinió i necessitats reals de la població juvenil de la ciutat de Castelló.